top of page

algemene voorwaarden

Laten wij samen zorgen voor een waardevolle samenwerkingen, zonder dat wij voor onverwachte verrasingen komen te staan. Deze algemene voorwaarden zijn dan ook van toepassing op elke samenwerking die wij met smove aangaan.

Annuleringsvoorwaarden

Financiële verplichtingen bij verplaatsing: tot 14 dagen voor de aanvang van de training 50%, tot 7 dagen voor de aanvang van de training 100%, twee weken of langer van te voren kan deze kosteloos worden verplaatst en in goed overleg binnen een tijd van 12 maanden opnieuw gepland. Financiële verplichtingen bij annulering: binnen 14 dagen na tekening van de opdracht kan deze kosteloos worden geannuleerd, daarna wordt er 50% in rekening gebracht. Verplaatsing of annulering is alleen per mail mogelijk.

Verhindering door ziekte: In geval van ziekte van de trainer zal smove maximale inspanning verrichten om een vervanger te vinden zodat de training doorgang kan vinden. Als het smove niet lukt een vervanger te vinden is er sprake van overmacht en zal smove de training op een ander tijdstip uitvoeren. smove is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de eventueel geleden schade. Het tijdstip waarop de training zal worden uitgevoerd vindt in goed overleg met de opdrachtgever plaats.

Aansprakelijkheid

De sessies van smove bestaan uit zowel mentale als fysieke activiteiten. Deelname aan deze activiteiten is geheel voor eigen risico. smove aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige blessure of andere schade opgelopen ten gevolge van deelname.

bottom of page